Tag: konflikti

Kako rešavamo konflikte?

Kako rešavamo konflikte?

Svako za sebe misli da je racionalan i razuman, i da će drugi ako su racionalni i razumni, razmšljati kao i mi. Ako pak gledaju na stvar drugačije od nas, skloni smo da prebrzo zaključimo da su manje inteligentni ili manje informisani od nas. Ponekad