Tag: Kolja Mićević

Kolja Mićević – Vještina prevođenja

Kolja Mićević – Vještina prevođenja

Nerado priznajemo da smo se, skladajući naslov za članak koji je pred vama, našli u prilično nezavidnom položaju, zbog toga ga i otvaramo konstatujući svoje nezadovoljstvo njegovom nepreciznošću. Biografija Kolje Mićevića, kao i njegovo djelo, ne može se obuhvatiti njegovim prevodilačkim radom, osim prevođenja, banjalučki