Tag: koliko smo svesni sebe

Samosvesnost kao temelj ličnog razvoja

Samosvesnost kao temelj ličnog razvoja

Na životnom putu gde nam se neprestano nameće kako da mislimo, šta da radimo, čemu da težimo i na koji način da definišemo svoja osećanja i sebe, teško je ne naći se u ambisu nejasnih emocija koje nas odvraćaju od istinskog razumevanja sopstvene egzistencije. Na