Tag: kognitivne pristrasnosti

Kognitivne pristrasnosti i iluzija grupisanja

Kognitivne pristrasnosti i iluzija grupisanja

Često se dešava da dobijamo previše informacija koje nije lako obraditi odjednom. Takođe, u trenucima naglih donošenja odluka, moguće je da ubrzamo naš proces razmišljanja kako bi odluka što pre bila doneta. Može se desiti da svi uticajni faktori u trenutku donošenja odluke budu presudni