Tag: kako provoditi vreme sa decom

Kako provoditi kvalitetno vreme sa decom?

Kako provoditi kvalitetno vreme sa decom?

Negde
usput, od polazne tačke gde entuzijastično ulazimo u ulogu roditelja i obećavamo sebi,
svom partneru i detetu da ćemo mi stvari uraditi drugačije, do tačke sadašnjosti- dogodi
se život.