Tag: jovan dučić

Blago cara Radovana – riznica mudrosti

Blago cara Radovana – riznica mudrosti

Upoznati sebe je maratonska trka. Poenta je stići do kraja. Ne moramo biti prvi, najbrži, ali moramo stići. To je putovanje koje traje, putovanje sa bezbroj prečica, ali i pogrešnih skretanja. Na kraju krajeva, ljudi smo, pravićemo loše izbore. Mada kakvi bismo to ljudi bili da ne napravimo barem duplo više onih dobrih? Čuveno delo Jovana Dučića, Blago cara Radovana, može nam pomoći u otkrivanju i saznavanju toga ko smo i ko možemo biti.

Parnasizam – simbol za pesnike

Parnasizam – simbol za pesnike

Tendencije novog i modernog talasa u književnosti i umetnosti s kraja osamdesetih i početka devedesetih godina 19. veka do Prvog svetskog rata, predstavljale su doba moderne ili dekadence. Dekadenti su bili inteligentni, ali bezvoljni i vrlo osetljivi ljudi koji ne oslikavaju društvenu stvarnost u kojoj