Tag: izumrli jezici

Jezici koji se više ne upotrebljavaju

Jezici koji se više ne upotrebljavaju

Unesko predviđa da će do kraja 21. veka da izumre oko polovine današnjih jezika. Jezik umre, kada više nema svojih govornika. Najčešći razlog za nestajanje jezika jeste zamenjivanjem dominatnim jezikom. SVEPRISUTNI LATINSKI Kada govorimo o jezicima koji se više ne upotrebljavaju u govoru, ali su