Tag: izrazi lica

Lice je slikarsko platno našeg uma

Lice je slikarsko platno našeg uma

Najvažnija stvar u komunikaciji je čuti ono što nije rečeno – Peter Drucker     Procenjeno je da su ljudi u stanju da naprave više od 10.000 izraza lica. Procenom izraza lica u odgovarajućem kontekstu i upoređujući ih sa drugim neverbalnim ponašanjima, možemo otkriti šta