Tag: introverti

Ko su introverti, a ko ekstraverti?

Ko su introverti, a ko ekstraverti?

Većina nas je upoznata sa jednom od najčešće spominjanih podela na introvertni i ekstravertni tip
ličnosti. Mogli bismo da počnem razgovor o Jungovoj teoriji ili o tome kako su se ovi pojmovi
ranije shvatali, a kako sad. Možda je ipak značajnije pomenuti i pobiti popularne mitove o ovoj
podeli.