Tag: inside out

Film za snežne dane: Izvrnuto obrnuto

Film za snežne dane: Izvrnuto obrnuto

Način na koji ćemo doživljavati sebe i svet oko nas, velikim delom zavisi od naših emocija koje su sastavni deo svake individue. Strah, bes, gađenje, tuga i radost jesu pet primarnih emocija koje se javljaju u najranijem detinjstvu.     Crtani film Izvrnuto obrnuto (Inside