Tag: identitet

Šta kultura oblačenja predstavlja danas?

Šta kultura oblačenja predstavlja danas?

Pojam kulture je duboko rasprostranjen u svakom segmentu društvenog sistema. Njeno polje delovanja doseže do čovekovih svakodnevnih navika, poput odeće koju svaki dan oblači. Kultura oblačenja/odevanja često ukazuje na vladajuće stavove i poglede jednog društva i na zastupljene vrednosne parametre nekog društvenog okruženja. Odeća i način oblačenja predstavljaju neodvojivu celinu jedne zajednice. Čak i pored imidža indivudue, ukazujuju na čitav identitet jedne zajednice.

Tomas Laker – o rodu, polu i identetu

Tomas Laker – o rodu, polu i identetu

Postavi li se pitanje: Šta je čovek? – mnogi će, bez obzira na to imaju li nekakvo filozofsko predznanje, nastojati da izvedu izvesne definicije koje se zasnivaju na duhovnom razlikovanju čoveka od ostalih živih i neživih bića. Čovek je biće koje govori, koje ima razum ili svest. Ono je biće koje ume smisleno da izrazi i drugima prenese strasti svoje duše. Biće koje na osnovu svega rečenog stvara i održava zajednice u kojima može da realizuje sebe. Čovek je sve ono što, dakle, životinja, homunkulus ili mašina, nisu. Da li je čovek u službi roda i pola? To pitanje povlači sa sobom pitanja o rodu i polu, o prioritetnoj kategorizaciji i ugruboj klasifikaciji ljudi. To dalje povlači enormne probleme nejednakosti i kršenja ljudskih prava.

Kako muzika utiče na psihu čoveka?

Kako muzika utiče na psihu čoveka?

Muzika predstavlja jednu od najzastupljenijih i najstarijih vrsta umetnosti. Još od svojih najranijih formi, muzika je predstavljala specifičan oblik umetničkog izraza. Zbog svoje složenosti se ubraja u najkompleksnije oblike umetnosti. Brojne naučne studije ukazuju na činjenicu da je muzika koju slušamo povezana sa određenim tipom ličnosti, kao i da muzika ima određeno psihološko dejstvo na ljudsku psihu.


ŠTA JE MUZIKA?

 

Od kada postoji ljudska civilizacija, čovek je imao potrebu za umetničkim izražavanjem. Počev od arhitekture, slikarstva i vajarstva, preko književnosti, plesa, muzike
i filma, do onih najmlađih vidova umetničkog stvaralaštva poput fotografije i stripa. Stvaralačka potreba čoveka je od davnina uobličena u različite umetničke forme. Reč muzika potiče od reči musa, što znači muza. Ovaj pojam najčešće povezujemo sa umetnošću. Definišemo ga kao nešto ili nekoga ko nas inspiriše i nadahnjuje da stvaramo i kreiramo različite forme umetnosti. Iako su osnovni elementi muzike melodija, ritam i harmonija, istinski ljubitelji muzike će se složiti da je muzika mnogo više od harmoničnih tonova. Savremena upotreba muzike ne odnosi se samo na njenu povezanost sa ostalima granama umetnosti, poput plesa i filma. Njena primena u savremenom društvu je višestruka, a vrednost i lekovitost važnija nego što na prvi pogled deluje.

 

MUZIKOTERAPIJA

Continue reading Kako muzika utiče na psihu čoveka?

Postporođajna depresija kao neretka pojava

Postporođajna depresija kao neretka pojava

Postporođajna depresija nije retka pojava. Međutim, ono što se neretko dešava jeste da ne bude prepoznata na vreme. Često zaboravljamo da je adaptacija na postoporođajni period intenzivno razdoblje za čitav porodični sistem, te tu odgovornost ne bi trebalo pripisivati samo majci. Simptomi poput tuge, plačljivosti,