Tag: hibristički ponos

Zašto je sreća bitnija od ponosa?

Zašto je sreća bitnija od ponosa?

 „Zidovi ponosa su široki i visoki, ne mogu videti na drugu stranu.“ – Bob Dilan     AUTENTIČAN PONOS Ljudi koji pokazuju autentičan ponos imaju visoku verovatnoću da dobiju visoke rezultate na ekstraverziji, prijatnosti, samopoštovanju, samopouzdanju i savesnosti, te osobe su prilagodljive na novu sredinu, novo radno