Tag: grčka mitologija

Faust − večita borba dobra i zla

Faust − večita borba dobra i zla

Faust, drama i tragedija koju je napisao Johan Vulfgang Gete, spada u jedno od najvažnijih dela kako moderne, tako i nemačke književnosti.   NASTANAK DELA Ideja o drami je nastala tokom Geteove mladosti dok je studirao pravo i istraživao književnost, politiku i religiju. Realizovana je 

Devet muza grčke mitologije

Devet muza grčke mitologije

Na početku, nebo i zemlja bili su jedna celina i vladao je Haos (nered i ništavilo). Iz tog Haosa, izrodili su se boginja Geja − zemlja i bog Uran − nebo. Njih dvoje stvorili su ostale bogove − titane. Uran se plašio da mu neko