Tag: ginekološki pregledi

Zašto je važno ići na redovnu kontrolu kod ginekologa?

Zašto je važno ići na redovnu kontrolu kod ginekologa?

Poražavajuća je činjenica da u Srbiji tek svaka peta žena ide na redovne ginekološke preglede. Razlog tome može biti što nismo svesne važnosti našeg reproduktivnog zdravlja. Većina nas, tek kad dobije simptome i, nažalost često u odmakloj fazi bolesti, odlazi kod lekara, kada se izgledi