Tag: gestovi

Gestovi u različitim kulturama

Gestovi u različitim kulturama

Pored verbalnog sistema, ono što komunikaciji umnogome može da pomogne jesu neverbalni znaci. To su gestovi, odnosno, govor tela. Njima ljudi mogu saopštiti svoje najiskrenije i najdublje misli i osećanja. Neverbalni znaci univerzalniji su nego bilo koji jezik sveta. Pripadnici različitih kultura mogu se, zato, 

Lice je slikarsko platno našeg uma

Lice je slikarsko platno našeg uma

Najvažnija stvar u komunikaciji je čuti ono što nije rečeno – Peter Drucker     Procenjeno je da su ljudi u stanju da naprave više od 10.000 izraza lica. Procenom izraza lica u odgovarajućem kontekstu i upoređujući ih sa drugim neverbalnim ponašanjima, možemo otkriti šta