Tag: gandi

Tolstoj i Gandi

Tolstoj i Gandi

Kada je, sredinom avgusta 1947. godine, Indija konačno sa sebe zbacila okove kolonijalizma, postavši suverena i nezavisna država, u opširnu knjigu svjetske povijesti upisan je jedan od rijetkih slučajeva svedržavnog oslobođenja koji je protekao bez dugotrajnih, nasilnih, mučenički krvavih borbi i previranja: a ako uzmemo