Tag: forest bathing

Terapija prirodom – kupanje u šumskom vazduhu

Terapija prirodom – kupanje u šumskom vazduhu

Shinrin-yoku, na japanskom, ili forest bathing na engleskom, je vrsta šumskog kupatila ili kupanja u šumskom vazduhu. “Shinrin” na japanskom jeziku znači “šuma”, a “yoku” je “kupka”, odnosno “kupanje”. Ovaj metod oslobađanja od stresa i konektovanja sa samim sobom i prirodom praktikuje se od osamdesetih