Tag: fobije

Amaksofobija – strah od vožnje

Amaksofobija – strah od vožnje

Amaksofobija predstavlja strah od vožnje ili prevoznih sredstava. Termin amaksofobija potiče od grčkih reči hamaxa (kočije) i phobia (strah). Ovu fobiju možemo sresti i pod drugim nazivima, kao što su hamaksofobija, motorofobija i ohofobija. ŠTA JE AMAKSOFOBIJA? Postoji više tipova amaksofobije. Neke osobe se boje