Tag: fluidnost

Haris Rid – nebinarni romantizam u modi

Haris Rid – nebinarni romantizam u modi

Ulje na platnu romantizma, umetnika Kaspara Davida Fridriha, u vidu slikarskog remek- dela Lutalica iznad mora magle, predstavlja puku metaforu nadolazeće neizvesne budućnosti. Beznačajnost pojedinačnog čoveka, onog u mrko-zelenom kaputu i nagomilana emocionalna energija u 3. maju Franciska Goje, najavljuju neminovnu pobunu protiv kanonskih stega.Haris