Tag: figurativna umetnost

Šta je figurativna umetnost?

Šta je figurativna umetnost?

Pokret koji se razvijao od 18. veka napravio je podelu među umetnicima na apstraktnu i figurativnu umetnost. Pod figurativnom umetnošću spadaju i renesansa, barok, realizam… Označava umetnost u kojoj možemo prepoznati predmet, pojavu ili lik i povezati sa stvarnim životom.     BOJE I FIGURE