Tag: faraonka

Ko je bila faraonka izrazite lepote?

Ko je bila faraonka izrazite lepote?

Nefertiti je bila kraljica 18. dinastije starog Egipta. Bila je udata za velikog faraona Ehnatona. Nefertiti i njen muž bili su poznati po religioznoj revoluciji, koja je podrazumevala isključivo obožavanje sunčevog diska Atona. Ime Ehnaton, kako se nazivao muž čuvene faraonske kraljice Nefertiti, prevodi se