Tag: esencije

Šta su Bahove cvetne esencije?

Šta su Bahove cvetne esencije?

Da li ste znali da je planetu napala epidemija stresa? Koliko stres utiče na kvalitet života govori to da može narušiti kako fizičko tako i mentalno zdravlje. Depresija, anksioznost
manjak samopouzdanja i generalno emocionalna neuravnoteženost postali su sastavni deo mnogih života.