Tag: endi vorhol

Pop-art Endija Vorhola

Pop-art Endija Vorhola

Pedesetih godina prošlog veka, pojava nove umetničke struje dovela je u pitanje opstanak tradicionalne dekorativne umetnosti. Pop-art je u polje slikarstva i umetnosti uneo mnogo elemenata iz masovne i popularne kulture, kao što su reklame i stripovi. Najznačajniji predstavnik ovog umetničkog pravca je Endi Vorhol.