Tag: elektronsko doba

Ivan Ilić − filozof vredan pažnje

Ivan Ilić − filozof vredan pažnje

Ivan Ilić, rođen u Beču 4. septembra 1926. godine, bio je filozof, polimata i sveštenik katoličke crkve. Otac mu je bio Hrvat iz Dalmacije, a majka pokatoličena Jevrejka iz Austrije. Ilić je doživeo međunarodnu slavu sedamdesetih godina, kada su njegove radikalne kritike modernih institucija privukle