Tag: eklekticizam

Eklekticizam kao način života

Eklekticizam kao način života

Eklekticizam predstavlja konceptualni pristup koji je specifičan jer se ne pridržava jedne paradigme ili skupa pretpostavki, već se oslanja na više teorija, stilova ili ideja. Na taj način stiče komplementarni uvid u predmet, ili dobija mogućnost da primenjuje različite teorije u određenim slučajevima. Ova pojava je često bez pravila koja diktiraju kako i na koji način, ili koje teorije mogu biti kombinovane.