Tag: Egoistično samoubistvo

Kako se objašnjava egoistično samoubistvo?

Kako se objašnjava egoistično samoubistvo?

Emil Dirkem još u XIX veku govori o tipologiji samoubistva iz sociološke perspektive. On zastupa stav da je moguće razlikovati četiri tipa suicida: anomički, fatalistički, altruistički i egoistički tip. Mnoga mišljenja i hipoteze koje je Dirkem zastupao, u savremenom društvu su napuštena i smatrana prevaziđenim.