Tag: duhovna moć

Društvena moć

Društvena moć

Pojam moći, po Veberu, odnosi se na mogućnosti pojedinca ili određene grupe da sprovede svoju volju, prohteve i htenja u okviru zajedničkog društvenog delovanja, bez obzira na otpor koji drugi pružaju ili žele da pruže. Društvena moć podrazumeva sposobnost nametanja vlastite volje uprkos protivljenju.