Tag: di-džej

Hip-hop kultura kao stil života

Hip-hop kultura kao stil života

Mnoge starije generacije su odrasle uz hip-hop muziku i, uopšte, uz kulturu koju ovaj pravac predstavlja. Mlađe generacije su malo informisane ili čak i ne znaju za ovaj pravac, te ga često poistovećuju sa današnjom novokomponovanom muzikom koja podseća na hip-hop, a zapravo je daleko