Tag: đenova

Istorija Đenove i njena kultura

Istorija Đenove i njena kultura

Đenova je glavni grad Ligurije, jedne od 20 italijanskih regija, koji je izgrađen na specifičnom položaju – uzanoj  obali između planina i mora. Ona je najveća luka u Italiji. Staro gradsko jezgro Đenove predstavlja jedno od najvećih istorijskih centara u Evropi.     GRAD SUPROTNOSTI