Tag: del arte

Komedija del arte – italijanska komedija

Komedija del arte – italijanska komedija

Komedija del arte (comedia dell’ arte) je tip italijanske renesansne komedije iz XVI i XVII vijeka. Iako je nastala i najveći uticaj ostvarila u Italiji, ova komedija se brzo proširila po čitavoj Evropi. Posebno jak uticaj imala je na francusku, ali i na njemačku, englesku