Tag: deja-vu

Odlike snova i njihovo tumačenje

Odlike snova i njihovo tumačenje

Odlike snova. Misterija o kojoj se toliko istraživalo, a koja i dalje nameće bezbroj pitanja za čijim se odgovorima neprestano traga. Donosi niz činjenica koje dokazuju njene specifičnosti. Kakvi sve snovi postoje i šta ih čini tako misteriozno jedinstvenim?      NE MOŽEMO SANJATI NEPOZNATO