Tag: defleksija

Defleksija − kakav je život iza štita?

Defleksija − kakav je život iza štita?

Defleksija u Geštalt psihologiji označava jedan odbrambeni mehanizam. Odbrambene mehanizme razvijamo od detinjstva kao odgovor na situacije koje su nam neprijatne ili teške i oni nam mogu pomoći da se nosimo sa takvim situacijama. Problem nastaje kada odbrambene mehanizme usvojimo kao obrasce ponašanja i koristimo