Tag: cveće zla

Estetika ružnog u Bodlerovim Cvetovima zla

Estetika ružnog u Bodlerovim Cvetovima zla

Esteta s kraja 19. veka, koji je odabrao mrtvačku lepotu kao rukavicu bačenu ukusu većine, bio je svestan da gaji ono što je Bodler nazvao cvetovima zla. Tako je govorio Umberto Eko u svoj knjizi Istorija ružnoće.

Šarl Bodler: Cveće zla i simbolizam

Šarl Bodler: Cveće zla i simbolizam

Krajem 19. veka u Francuskoj se razvio pravac koji je obeležio jedan period književnog stvaralaštva, a to je simbolizam. Ovaj pravac je nikao iz društvenih promena i istorijskih događaja koje su obuhvatile 19. vek, kao što su nastanak materijalizma, industrijalizacija, tehnički i naučni napredak. U