Tag: crni val

Jugoslavija − počeci njene kinematografije

Jugoslavija − počeci njene kinematografije

Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka, Jugoslavija je prolazila kroz brojne državne probleme. Nacionalizam i društveno-ekonomska pitanja, mučila su građane, koje je sa jedne strane kinjio zapadni, a sa druge sovjetski uticaj. Država je bila u ideološkom rasulu, sa studentskim protestima održavanim na svakom uglu.