Tag: crnci

Kako rasizam utiče na društvo?

Kako rasizam utiče na društvo?

Često čujemo izraze To je rasistički ili Ti si rasista! Međutim, da li znamo šta taj termin označava i koje posledice snosi? Rasizam se odnosi na stavove koji govore kako postoje određene razlike između grupa ljudi koje se mogu gledati hijerarhijski. Rasizam zapravo odvaja ljude