Tag: bulimja

Bulimija − nekontrolisana proždrljivost

Bulimija − nekontrolisana proždrljivost

Do sada smo pričali o anoreksiji i njenim simptomima, a sada ćemo se osvrnuti na još jedan poremećaj ishrane, bulimiju. Nju najlakše možemo opisati kao nekontrolisanu proždrljivost. Odvija se u dve faze, prva je preterano prejedanje, a zatim nastupa faza namernog pražnjenja (povraćanje ili korišćenje