Tag: biser

Biser − dragi kamen koji je uvek u modi

Biser − dragi kamen koji je uvek u modi

Biser je sjajna sedefasta materija koju stvara biserna školjka. Strano telo ulazi u nju, pri hranjenju ili bušenju kroz ljušturu i ona ga ne može izbaciti. Tada stvara vrećicu, počinje da luči sedef oko stranog tela i tako nastaje biser. Dragocen je u pravljenju vrednog