Tag: biblioterapija

Knjigoterapija − putovanje sa knjigom

Knjigoterapija − putovanje sa knjigom

Knjigoterapija podrazumeva upotrebu literature i poezije za poboljšanje mentalnog zdravlja. To je način koji se primenjuje za lečenje simptoma vezanih za promene raspoloženja i preporučuje se ljudima svih doba.     DIJAGNOZA Nije potrebna nikakva dijagnoza mentalne bolesti ili bilo kakav znak emocionalnog poremećaja da