Tag: besa

Albansko obećanje – besa

Albansko obećanje – besa

Kod plemena u severnoj Albaniji još je u srednjem veku bila poznata norma o uređivanju međuljudskih i međuplemenskih odnosa. Besa je kodifikovana u poznatom Kanonu Leke Dukađinija – zbirci tradicionalnih albanskih zakona. Imala je, a često i danas ima, ulogu u krvnoj osveti, jer su