Tag: bacanje hrane

Bacanje hrane – apsurdni problem današnjice

Bacanje hrane – apsurdni problem današnjice

U svetu trenutno gladuje oko osamsto dvadeset devet miliona ljudi. Isti taj svet proizvodi toliko hrane da može nahraniti čitavu populaciju bez problema. Ipak, na godišnjem nivou otpisuje se 1.3 milijarde tona jestivih namirnica i to kao nepotrebni višak, koji uglavnom završava na deponijama. Glad