Tag: artemida

Bogovi grčke mitologije

Bogovi grčke mitologije

Bogovi grčke mitologije su bili predstavljeni kao obični ljudi, imali su svoje vrline, mane i ljudsku narav, ali su ujedno bili svemoćni i besmrtni. Mogli su da budu višeg ili nižeg ranga, a to je zavisilo od poštovanja ljudi, odnosno od toga koliko su im