Tag: arheologija

Posao arheologa u savremenom svetu

Posao arheologa u savremenom svetu

Čovek današnjice se često odnosi sa nepoštovanjem prema svojim prethodnicima iz prošlosti. U raznim situacijama možemo čuti od ljudi da kada govore o drugim ljudima u pogrdnom(negativnom) smislu koriste termine pećinski čovek ili neandertalac. Da li smo mi, ljudi današnjice, uopšte svesni koliki značaj za