Tag: antička grčka

Tragedija – antička grčka umjetnost

Tragedija – antička grčka umjetnost

Tragedija kao pozorišni i književni žanr nastala je u antičkoj Grčkoj krajem 6. v. p. n. e, a svoj vrhunski oblik doživjela je u 5. v. p. n. e. u Atini. Nastala je iz svečanosti posvećenih bogu Dionisu, bogu vina, plodnosti, raspusnosti i života. Tri najznačajnija starogrčka tragičara su Eshil, Sofokle i Euripid.

Šminka i kozmetika kroz istoriju

Šminka i kozmetika kroz istoriju

Od kad je sveta i veka ljudi su radili sve da učine sebe lepšim i privlačnijim. Odnosno da budu u skladu sa standardima koje je društvo u tom trenutku nametnulo. U postizanju tog cilja šminka i kozmetika su uvek bile dobrodošle, a danas ova grana 

Arhitektura i stilovi gradnje

Arhitektura i stilovi gradnje

Tokom razvoja ljudske civilizacije nastajali su i razvijali se različiti stilovi gradnje. Čitave istorijske epohe obeležene su različitim arhitektonskim stilovima. Ljudi su oduvek želeli da iskažu svoju inspiraciju kroz raznovrsne ideje, pa je takav slučaj bio i sa stilovima gradnje. Svaki vremenski period imao je određeni stil koji je bio karakterističan za taj period. Tako da ukoliko želimo da što bolje razumemo određeni stil određenog podneblja, potrebno je poznavati i samu kulturu tog podneblja. Kroz istoriju se formirao veliki broj stilova, a među njima su svakako najpoznatiji: egipatski, mesopotamski, grčki, rimski, renesansni, gotski, barokni, moderni i dr.


ANTIČKA GRČKA

 

U antičko vreme monumentalne građevine su pre svega bile metafizičkog karaktera. To su bili objekti posvećeni različitim bogovima, sve u zavisnosti od toga o kojoj kulturi i društvu je reč. Kada govorimo na primer o antičkoj Grčkoj, njena arhitektura razvijala se u periodu od sedmog do petog veka pre naše ere. Najzastupljeniji objekat grčke arhitekture je grčki hram. Ove građevine razlikujemo na osnovu podele u okviru same grčke arhitekture. U okviru grčke arhitekture postoje tri posebna stila: dorski, jonski i korintski.

 

VIZANTIJA

 

Veliki je broj crkava i katedrala na teritoriji današnje Evrope. Crkve i manastiri uglavnom su građeni u vizantijskom stilu. Vizantijska arhitektura se razvijala pod uticajem grčke, rimske i orjentalne arhitekture. Katedrale s kraja 12. i početka 13. veka su izraz pre svega gotičke arhitekture. Ovaj stil možemo prepoznati na osnovu karakterističnih šiljastih i uskih lukova, visokih stubova i izuzetnom dekoracijom velikih prozora.

 

Continue reading Arhitektura i stilovi gradnje