Tag: američki san

Američki san − iluzija ili jednakost?

Američki san − iluzija ili jednakost?

Američki san predstavlja skup uverenja u kojima je zastupljena sloboda izbora, jednake mogućnosti za sve ljude, podjednako dobar kvalitet života za sve, a koji se postiže uz rad. Ovaj termin uveo je Džejms Traslou Adams sa osnovom da život treba da bude bolji i kvalitetniji