Tag: aloja vera

Kako se konektovati sa energijom biljaka?

Kako se konektovati sa energijom biljaka?

Kako u životinjskom tako i u biljnom svetu svaka biljka ima svoju specifičnu razmenu energije. Postavlja se pitanje, kako da se konektujemo sa energijom biljaka?   Pored uticaja Zemljinog magnetnog polja, magnetnog zračenja Sunca i Meseca i sile gravitacije i sam raspored biljaka u prostoru u