Tag: albanska golgota

Priča o Albanskoj golgoti

Priča o Albanskoj golgoti

,,Albanska golgota“ predstavlja termin za povalačenje srpske vojske i naroda preko crnogorskih i albanskih planina i predstavlja jedno od najvećih stradanja srpskog naroda u 20. veku. Ova dešavanja su Srbiju koštala 240.000 života.