Tag: Akira Kurosava

Akira Kurosava i Zapad

Akira Kurosava i Zapad

Istorija japanskog filma poznaje tri „kanonska majstora“. Kenđi Mizogući odgovoran je za najjezgrovitije prikaze japanskog feudalnog društva i njegove duboke klasne problematike. Jasuđiro Ozu, s druge strane, gotovo jednoglasno je proglašavan za „najjapanskijeg“ od svih japanskih režisera; uvid u Ozuov jedinstven svijet gledalac dobija iz