Tag: adam i eva

Psihologija rajskog vrta

Psihologija rajskog vrta

Edenski vrt jeste važan deo hrišćanskih uverenja. Bio je ispunen životom: životinje, voće, milost, lepota, zadovoljstvo. U bašti je postojalo određeno drvo – drvo Znanja dobra i zla. Zmija je iskušavala Evu da jede plod stabla. Eva je podelila taj plod sa Adamom počinivši greh