Tag: a priori

Šta znači a priori i a posteriori?

Šta znači a priori i a posteriori?

A priori znači prvi – onaj koji dolazi pre. A posteriori nosi značenje od poslednjeg (nakon nečega). Drugim rečima, termin a posteriori označava znanja koja je izvedena iz iskustva ili opservacije.