Strelac – Da bih oterao smrt, morao sam početi da učim

Strelac – Da bih oterao smrt, morao sam početi da učim

Krajem 2022. godine, izdavačka kuća Laguna obradovala nas je novom knjigom Paula Koelja na srpskom jeziku, za čiji prevod je bila zadužena Dunja Lozuk. Autor čuvenog romana Alhemičar vodi nas na još jedno putovanje ka duhovnom prosvetljenju – ovog puta kroz knjigu Strelac, koja je obogaćena umešnim ilustracijama Eve Eler. Ova visprena filozofska bajka bavi se pitanjima majstorstva, samootkrivanja i težnje za izuzetnošću, kroz priču o autorovim iskustvima koja je prožimaju. Kao svojevrsnoj mešavini memoara, duhovnosti i filozofije, ovoj knjizi nije bilo potrebno mnogo vremena da osvoji simpatije domaće publike i visoko se pozicionira na top- listama.


Kyūdō

Posredstvom svojih profila na digitalnim platformama, Koeljo je u više navrata obznanio da koristi ovu tradicionalnu japansku veštinu kao vid meditacije. Kako je autor naveo u posveti, inspiraciju za knjigu Strelac dobio je na nagovor prijatelja, koji ga je zatekao sa lukom i strelom. Čini se da su za njegovo interesovanje za streličarstvo zaslužne knjige Zen i veština gađanja iz luka Eugena Herigela i Kjudo – Zen i japansko streličarstvo, Dena i Džeki Deprospero. Za razliku od nama poznatog streličarstva, kjudo se odlikuje većim i asimetričnim lukovima (yumi). Zbog te glavne razlike, strelci su prinuđeni da strelu (ya) povuku iza uveta umesto do lica, što je slučaj u streličarstvu na Zapadu.

 

 

 

Kjudo je veština koja je prešla put od ratne veštine do discipline koja potpomaže duhovni i fizički razvoj onih koji je upražnjavaju. Pored standardne težnje ka gađanju u metu, cilj kjudoa je i razvoj unutrašnje harmonije, što bi trebalo da rezultira skladnim i bogatijim odnosom sa sobom i drugima. Ključni elementi ove veštine su koncentracija, duhovnost, tehnika i unutrašnja stabilnost, u kombinaciji sa usmerenošću pažnje na sadašnji trenutak.

 

 

 

JEDNOM JE SADA

Dok nam postepeno predstavlja korpus svojih mudrosti, Koeljo nas suptilno upoznaje sa idejom da je sve što imamo – Sadašnji trenutak. To predstavlja i jedan od glavnih motiva knjige, čija fabula počinje dolaskom stranca u planinsko selo u kome živi Tecuja – vrsni majstor streličarstva. Lik dečaka koji je strancu pokazao put postaje vezivno tkivo i kasnije – čitaočev put u središte romana.

 

 

 

Tecuja je demonstrirao svoje majstorstvo pred strancem, čime mu je stavio do znanja da veština i tehnika nisu dovoljne, već da je potrebno ovladati i umom da bi se postigao nivo vrhunske izvrsnosti. Savladavanje bilo koje veštine postiže se osvešćivanjem svih njenih aspekata, te posvećenim radom i usavršavanjem. U tome se ogleda važnost potpunog prisustva u trenutku, čime se stiču preduslovi majstorstva. Sledstveno tome, otvara se riznica mudrosti koju Koeljo želi da podeli sa nama.

 

 

 

LICEM U LICEM SA STRELCEM

Na 149 strana autor se obraća jednostavno i direktno, prenoseći jasne i dubokoumne poruke. Koeljo nastoji da sa čitaocem ostvari odnos kakav u romanu imaju Tecuja i dečak. Ilustracije doprinose vizuelizaciji konkretnih ideja, čime dobijamo ulaznicu u svet koji je za nas stvoren sa namerom da nas odvede do samog izvora mudrosti. Motiv tihog japanskog sela u planini predstavlja jasan signal da izoštrimo čula za ono što sledi.

 

 

 

Minimalni broj pasusa koji se osvrću na složenost ljudskog iskustva olakšava čitaocu i praćenje i razumevanje, ne iziskujući previše užurbanog vremena. Ovo je jedna od knjiga koje se čitaju u dahu, sa elegantnim dijalozima koji daju živost ovom romanu. Ilustracije su, kao i tekst, motivisane veštinom streličarstva, ali i misticizmom, zenom i japanskom kulturom – oblastima koje je Koeljo proučavao.

 

 

 

NAJBOLJA VERZIJA

Kroz roman se oslikava još jedna važna tema – težnja ka izvrsnosti. Kako nas Tecuja uči, to nije samo pobeda i pogodak u metu, već i neprestani rad na usavršavanju veština koje nam omogućavaju da svakodnevno napredujemo. Luk nam daje svu potrebnu energiju da svoju nameru, odnosno strelu usmerimo ka cilju kojem težimo. Meta postoji samo ako postoji strelac, podseća nas Koeljo. Na tome počiva i tajna majstorstva – posvećenost i istrajnost mogu nas odvesti do vrha (Tecujine) planine.

 

 

 

LOGOS

Iako jednostavna i prijemčiva, knjiga Strelac je daleko od banalne, jer nudi mnogo povoda za razmišljanje i preispitivanje čitalaca koji su zainteresovani za lični razvoj. Dodatna dimenzija romana ogleda se u činjenici da je život Paula Koelja dovoljna inspiracija za njegova dela. Put strelca je put elana kojim stremimo ka najvišim ciljevima. Kao što je istakao Koeljo, radnja je reinkarnacija glagola, odnosno čin je manifestovana misao. Logos je naše bogatstvo, a znanje valuta za slobodu.

 

 

 

Zamisli savršenog učitelja uvek pored sebe i učini sve da poštuješ njega i njegova učenja. Taj učitelj uvek bdi nad nama. Mnogi kažu da je to Bog, ali neki ga ipak zovu stvorenje, a neki drugi talenat. Pokaži mu se u najboljem svetlu.

 

 

 

Foto: privatna arhiva

 

 

TEKST: DANIJEL SAVIĆ

Danijel Savić je apsolvent Fakulteta savremenih umetnosti. Voli umetnost, jer asocira na slobodu. Zanimaju ga priče i fotografija i nada se da će ih objaviti jednog dana. I priče i fotografije. U idealnom svetu piše, režira i igra u filmovima